Püsikliendile:
Majandustarkvara Hind Klienditugi Meist Kontakt
Majandustarkvara
Personaliarvestus HRM+
Palgaarvestus
Ärianalüüsi lahendused
 

Maksuvaba tulu rakendamisest

02.04.2018

Maksu- ja Tolliameti poolt märtsi keskel kõigiti heade kavatsustega paljudele palgasaajatele saadetud üle piirmäära arvestatud maksuvabast tulust tuleneva tulumaksu juurdemaksmise kohustuse eest hoiatav kiri on tekitanud kahetsusväärselt palju segadust õige mitmel tasandil.

Kirja saajad on oma murega tööandjate poole pöördunud ning enda teada kõik õigesti teinud raamatupidajad omakorda raamatupidamistarkvara tegijate käest aru pärinud. Nii on ka Tresoor Tarkvara viimase paari nädalaga tulumaksuvaba miinimumi arvestamise teemal pidanud korduvalt selgitusi jagama.

Kuna mure on suur ja vastused mureküsimustele üldjoontes kattuvad, otsustasime põhitõed ka meie kodulehel üle korrata.Esmalt üldised alused:

  • Tööandjale  on töötasu arvestamisel maksuvaba tulu rakendamise aluseks töötaja esitatud maksuvaba tulu avaldus.  Seda võib esitada ka mitu korda, kui esialgses (eelmises) avalduses märgitud maksuvaba tulu summa suurus vajab muutmist.
  • Kuni uut avaldust pole esitatud, kehtib eelmine.
  • Kui avalduse summa on suurem maksuvaba tulu rakendava tööandja poolt töötajale kalendrikuu väljamaksete alusel seaduses lubatud (valemi alusel arvutatud) maksuvaba tulu summast, rakendub väljamaksete alusel arvutatav summa.
  • Maksuvaba tulu on õigus rakendada vaid ühes töökohas ning töötaja vastutus on, et see nii ka oleks. Tööandjal vastav info puudub (nagu ka õigus seda infot omal käel hankida).
  • Maksuvaba tulu avalduse esitab töötaja ise. Kui töötasu saadakse mitme tööandja käest, on töötaja otsustada, millise tööandja juures maksuvaba tulu rakendatakse. Ülejäänud tööandja(te)le on mõistlik (aga mitte kohustuslik) esitada avaldus, kus palutakse tööandjal arvestada maksuvaba tulu 0 eurot.

 

Mõned näpunäited eelkirjeldatu Tresooris rakendamiseks:

  • Kalendrikuus tulumaksuvaba miinimumi summa arvutamise aluseks on isiku tulumaksuvaba miinimumi summade arvestamise tabel, mille kasutaja  saab avada kas töötaja isiku kaardilt (nupp „TM.Min.arvest“) või palgalehelt (vastav ikoon vahetult PL ridade kohal).
  • Nimetatud tabelis on rida aasta iga kalendrikuu kohta ning töötaja avaldusele vastavalt saab sinna arve sisestada (veergu „Sisest TMMin“ või valikust „Lisa kuu lubatav TMMin“).
  • Kõiki 12 kuud ei pea eraldi sisestama – piisab ühest ning kui vastav rida aktiveerida ja valida „Täida alla lubatav TMMin“, täidab programm aktiveeritud reast allapoole jäävatel ridadel veeru sama arvuga (sh kirjutab seal enne olnud arvu üle). Seda varianti on hea kasutada, kui 12 rida on juba täidetud ja töötaja esitab uue avalduse (nt alates aprillist - sel juhul piisab reale 4 uue summa sisestamisest, rea aktiveerimisest ja „Täida alla…“ valikust).
  • Isiku kaardil TM.Min.arvest kuupäevade vahemiku sisestusväljad toimivad nii, et kui algus on märkimata või lõpp märgitud minevikku, siis TMMin tabelisse andmeid sisestada ei saa. Kui tabel oli juba täidetud, siis lõpukuupäeva märkimisega muutub tabel märgitud kuupäevast muudetamatuks (nt kui märgitud 31.03.2018, siis ridu 4-12 enam muuta ei saa).
  • NB!NB!NB! TMMin tabeli väärtused ei muutu isiku kaardile märgitud lõpukuupäevast arvates nulliks!