Püsikliendile:
Majandustarkvara Hind Klienditugi Meist Kontakt
Majandustarkvara
Personaliarvestus
Palgaarvestus
Ärianalüüsi lahendused
 

 

Personalitarkvara  sobib nii suurtele kui väikestele firmadele, samuti omavalitsustele ja riigiasutustele.

 

Personalitarkvara toimib ühtse tervikuna Tresoori palgaarvestusega. Kõik isikuandmed asuvad samas baasis ning on koheselt kättesaadavad nii Tresoor palga- kui finantstarkvaras.

 

Suurettevõtted koos oma tütarettevõtetega saavad oma töötajate andmed hallata personaliandmebaasis läbi kõigi firmade, lepingute andmed on firmakesksed.

Personalitarkvara võib kasutada iseseiva programmina või liidestatuna teil kasutuses oleva raamatupidamise- ja palgaprogrammiga ning ka asutuse sisese intranetiga.

 

Tresoori Personalitarkvara kasutama hakates on võimalik kliendi soovil andmete ümberlaadimine mistahes teisest personali andmete haldamise infosüsteemist, kui on olemas juurdepääs infosüsteemi andmebaasile.

 

 

Personalitarkvara põhipakett sisaldab:

 

- struktuuri ja ametikohtade andmed, sh organisatsiooni struktuuri aruandlus (sh kehtivusajad ning ajalugu).

- töötajate isikuandmed, kontaktid, leibkond, dokumendid, maksuandmed, pildid, haridus ja koolitus, oskused

- koosseisulised ja mittekoosseisulised töötajad, erinevat tüüpi lepingud, astmepalgad, nii lepingu kui ametikoha põhised lisatasud, ametipalga sisemine struktuur, juhendajad ja asendajad, sh muudatuste jälgimine ning ajalugu

- puhkused ja puhkusejäägi arvestamine, töövõimetused, töölähetused, töödistsipliin ja autasud, tööstaaz nii lepingu kui töösuhte põhiselt, eelmised töökohad

- töölepingute ning puhkuse- ja lähetuskäskkirjade tekstide genereerimine andmebaasi sisestatud andmete alusel, töölepingute tekstide muudatuste jälgimine

 

Spetsiifilised omadused:

 

- lihtne ja kompaktne kasutajaliides, personalitöö põhitegevused ühes aknas

- paindlik ja lihtne süsteemi häälestamine ja sobitamine just kliendi ettevõtte vajadustega, standardhäälestused programmi kiireks kasutusele võtmiseks, hästi optimeeritud andmebaasi struktuur

- õiguste süsteem, mis võimaldab anda kõik õigused ühele personalijuhile või jagada kogu funktsionaalsus erinevate personalitöötajate vahel ning ainult päringute õigustega kasutajate loomisega laiendada  kasutamist personaliosakonnast väljapoole

- korporatiivne ja samas firmakeskne lähenemine

- hallatavate töötajate jagamine personalitöötajate vahel portfellide abil

- isiku- ja kasutajakesksed meeldetuletused, delegeerimised kasutajale endale, teisele töötajale ja kõigile

- paindlikud raportite generaatorid ning raportivormide salvestamine ja jagamine kasutajate vahel

- puhkuse- ja lähetuskäskkirjade genereerimine ning töölepingu tekstide "intelligentne" haldur

- kogu muutuste ajalugu on jälgitav st andmebaasist ei kustutata kunagi midagi ning vajadusel on näha, kes mida tegi

- personalitarkvara sisaldab SQLBase andmebaasitarkvara, mis installeeritakse kliendi poolt määratud arvutisse

 

Kui tekkis huvi, küsi lisa info@tresoor.ee

Küsin lisa!