Püsikliendile:
Majandustarkvara Hind Klienditugi Meist Kontakt
Majandustarkvara
Personaliarvestus
Palgaarvestus
Ärianalüüsi lahendused
 

 

 

Tresoor Majandustarkvara võimalusi:

 

Pearaamat:

Eelkirjeldatud raamatupidamiskanded, kandeloogikat saab muuta
Kandes üle 15 arvestusdimensiooni, sh hierarhilised (analüütika)
Kulude jaotamine kirjeldatud reeglite alusel
Vabalt kirjeldatavad bilansi ja kasumiaruande ning rahavoo skeemid, paralleelskeemid
Vabalt kirjeldatav kontoplaan ja kontode kasutamise reeglid
Maksuametisse edastatavad deklaratsioonid ( TSD, KMD, VD)
Eelarved (kontod, arvestusdimensioonid, sh. projektid)
Finantstehingute  MFDD(*) koond
Kontserniarvestus (ellimineerimised kontserni ettevõtete lõikes, all-in-one reports)
Failide lisamine kliendiandmetesse
Krediidiinfo päringud ja andmete sünkroniseerimised
Bilanss/kasumiaruanne/kontokäibed võrreldavad perioodide (aasta/kvartal/kuu/nädal) lõikes.
 

Kassa/pank:

Kassa ja pangaraamat
Maksete ettevalmistus ja pangafaili koostamine
Laekumiste massmärkimine
Panga väljavõtete import  ja arvete kinnikandmine
 

Ladu:

Lao sissetulekud
Lao väljaminekud
Ladudevahelised liikumised
Inventuurid
Kaalutud keskmine või FIFO ladu
Omahinna muutused, transpordikulude jagamine
Hilisem omahinna korrektsioon väljaminekutes

Mobiilirakendus laoseisu vaatamiseks ja inventuuride läbiviimiseks

 

Varad:
Põhivara ,kirjeldatavad põhivara grupid (materiaalne, immateriaalne)
Põhivara amortisatsiooni kanded
Varade liikumine, vastutajad ja asukohad
Väikevahendid , vastutajad  ja asukohad
 

Müük:

Pakkumised
Arved, sh automaatkanded
Laekumiste massmärkimine
Arvete osalise laekumise võimalus
Hinnakirjad ( sh kliendikesksed, kliendi artikliklassikesksed)
Kliendi krediidilimiit, allahindlus jms
Kliendikeskne müügistatistika
Müükide  MFDD(*) koond
Müügireskontro
Müügiarvete masstrükk ja meilimine
E-arvete saatmine (e-arvekeskus)
Klientide andmed:  Krediidiinfo päring ja andmet  sünkroniseerimine

 

 

Ostud:

Ostuarved
Tasumiste  massmärkimine
Hankijakeskne ostuarvestus
Ostureskontro
E-ostuarvete import (DVK, e-arvekeskus, erinevad failiformaadid)
Ostjate MFDD (*) koond
Tarnija andmed: Krediidiinfo päring ja andmete sünkroniseerimine
 

Tootmine:

Toote komplekteerimine
Retseptid
Tootmise kulude aruanded (artikli kui artikligrupi tasandilt)

 

 

Palgamoodul:

Töötajaandmete kontroll läbib pensionikeskuse (www.pensionikeskus.ee).

Täielikult integreeritud personaliarvestusega, kuid kasutatav ka iseseisvalt
Töötajad, töölepingud

Lepingute ametikohad, lepingu tasud
Muud tasud ja kinnipidamised
Pensionikeskuse andmetega sünkroniseerimine
Palga arvestamine kuupalga, tunnitasu, tükitöö, tööaja graafikute  alusel
Väljamaksed (sh.osalised), lõplik maksuarvestus väljamakse alusel
Massmaksed pankadesse
Palgalipikute  saatmine meiliga
Palgalehtede arv kuus ei ole piiratud
Kuluarvestus palgalehe või kuu keskselt
Palgaarvestuse MFDD(*) koond

 


Üldised omadused

Võimalik andmevahetus üle interneti, st. võimalik kaugtöö
Kasutajaõiguste seadistamise võimalus (pakettõiguste loomine)
Tabelaruanded Excelisse ja lõikepuhvrisse
Excelist (lõikepuhvrist) tabelite täitmine
Dokumentidega seotud failid andmebaasis
Muudatuste jälgimine
Dokumendi kättesaadavus pearaamatu tasandilt
Kõik arvestusdimensioonid pearaamatutasandil
Liidsetused teiste programmidega (müügi-, ostu- ja laoprogrammidega)
Väliselt avatud SQL-andmebaas (võimalik ODBC link)
Toetatud ka uuemates süsteemides:  64-bit OS, Windows 8, Server2012

 

Erinevad võimalused turvalahendustele: 

 

Ø
Võimalus AES256  andmebaasi krüpteerimine

 

Ø
Ühenduste krüpteerimine OpenSSL tehnoloogiaga kuni AES 256-bit. Server ja klient dialoog
kõrgeimale turvalisusele ,  kuni AES256. Toetus nii tcp ipv4 kui ka ipv6.


(*) MFDD – multifuntsionaalne drill-down aruanne, mis
võimaldab kasutajal vabalt määrata teda huvitavad arvestusdimensioonid. Nende
laadimise järjekorra alusel saadakse vajalikud grupeerimised. Võimalik on
moodustatud aruanne salvestada korduvkasutuseks. Saab liikuda kuni konkreetse
tehinguni (aruandekirjelt algdokumendile)