Püsikliendile:
Majandustarkvara Hind Klienditugi Meist Kontakt
Majandustarkvara
Personaliarvestus
Palgaarvestus
Ärianalüüsi lahendused
 

Kohaliku omavalitsuse heaks – vastavalt vajadustele ja suurusele

Lahenduse alus:

1)    Tarkvarad on koostoimivad, omavahel ühildatud e. integreeritud, vajalikud osad veebipõhised - moodustavad terviklahenduse.

2)    Pakutav lahendus ei vaja andmete sünkroniseerimist, andmebaasi platvorm moodustab ühtse terviku.

3)    Andmebaasisüsteem ei vaja suurt administreerimisteenuse ressurssi.

 

Saame pakkuda rendile:

1)    personaliarvestuseprogrammi,

2)    majandustarkvara programmi,

3)    palgaprogrammi,

4)    dokumentide kinnitusringi,

5)    lepingute moodulit,

6)    tööajagraafikute moodulit,

7)    digitaalsed teenused, sealhulgas e-arvete kompleksne teenus,

8)    seadistus ja kasutusõigused (võimalik seadistada ja omistada erinevate kasutusõigustega rolle, kehtestada rollipõhiseid andmetele ligipääsu piiranguid).

 

Personaliprogramm:

1)    ühtne personaliprogramm, mis hõlmab mitmeid ameti- ja hallatavaid asutusi, sh tagatud ligipääs ametiasutustele,

2)    organisatsiooni struktuuri, ametikohtade sisestamine ja haldamine,

3)    töötajate isikuandmete, töötamise andmete, ning muude töötaja ning tema tööga seotud andmete jälgimine ja muutmine (lähetused, koolitused, töökatkestused),

4)    erinevat tüüpi lepingute registreerimine (sh volikogu otsused komisjoni liikmete, volikogu liikmete jne tarbeks) ja arvestuse pidamine,

5)    puhkuste ja puhkuste jääkide arvestus,

6)    tööajagraafikute koostamine ja genereerimine (sh summeeritud tööaja arvestus),

7)    statistika aruannete koostamine ja edastamise võimalus,

8)    aruanded kõigist personaliprogrammis hallatavatest andmetest (töölepingud, puhkused, lähetused, staazh, lähikondsed jne), aruannetes andmete sorteerimise ning filtreerimise võimalus, seejuures struktuuri alusel kuupäeva seisuga (struktuuri ajalugu),

9)    liidestus pensionikeskusega,

10)    liidestus TÖR registriga.

 

Majandustarkvara:

1)    elektrooniline kinnitusring

2)    ühtne majandustarkvara avaliku sektori raamatupidamise tarbeks,

3)    genereerib kohustuslikud andmikud (saldoandmik, eelarve täitmine),

4)    INF3, INF14, TSD, KMD deklaratsioonid,

5)    aruannete modelleerimise võimalus ja drill-down süsteem,

6)    dimensioonide piisav arv arvestuse pidamiseks, sh eelarvelise asutuse dimensioonid ja vabad dimensioonid projektide, objektide jmt. arvestuseks,

7)    dokumentide import (  e-arved Omniva keskkonnast).

8)    Liidestus  Creditinfo AS  firmaotsingu veebiteenusega 

9)    ERP-süsteemi ülene liidestus e-arve operatorteenusega

10)    Power query võimekus (liidestataus Power BI ja Exceliga täiendava tarkvarata)

 

Palgaprogramm:

1)    ühtne palgaarvestuse tarkvara, integreeritud personaliarvestuse ja majandustarkvaraga avaliku sektori raamatupidamise tarbeks,

2)    võimalus rakendada palga portfelle, ning palga arvestuses kasutada vahetult personaliprogrammi andmeid,

3)    seadistused võimaldavad kirjeldada eri tasuliikide, kinnipidamiste ja puhkusetasude arvestusreegleid,

4)    palga arvestuses peavad olema rakendatavad vajalikud kuluarvestuse dimensioonid, samuti sisendandmed tööaja graafikust,

5)    võimalus koostada puhkuselehti palga arvestuse baasil.

6)    Võimekus rakendada kulujaotusmalle dimensioonidele nt: Projekt X jaotus osakondadele: (30% osakond A;20% osakond B; 50% osakond C) – seda nii palgalehel kui töölepingu tasureal (eelseadistus).

7)    liidestus Pensionikeskusega

 

Dokumentide kinnitamise keskkond:

1)    kinnitusringi rakendamine veebipõhiselt,

2)    kinnitajal jääb võimalus tutvuda kinnitatud arvetega,

3)    kasutajal on võimalus lisada dokumendile täiendavaid manuseid (aktid, töölehed).

4)    audiitorile võimalik tekitada ligipääs arvete kontrollimiseks, sh otsida kinnitusringi väliseid dokumente (pakkumised, ostutellimused, saatelehed, aktid, õiendid, jm.).

 

Korduvarvete ehk lepingute moodul:

1)    rakendusel on veebipõhine sisestusliides,

2)    võimalus sisestada lepingutega seotud koguseid veebipõhiselt,

3)    võimalus lõpetada ja lisada lepinguid veebipõhiselt,

4)    võimalus muuta/lisada lepinguobjekte (artiklid, hinnad, kogused) veebipõhiselt,

 

Nõuded tööajagraafikute moodulile:

1)     võimalus täiendada tööajagraafikut töötundide osas,

2)     võimalus edastada töögraafiku info raamatupidamisele eeltäidetud tabelina tööajagraafikute moodulist.

 

Tarnija poolt pakutav tarkvarade hooldus ja tugi hankelepingu alusel:

1)    tarkvara kasutajatel on võimalus pöörduda kasutamisel esinevate küsimuste, nõustamise, probleemteadetega tarkvara tarnija poole kokku lepitud kontakt-aadressil,

2)    tarkvara tarnija registreerib pöördumised oma klienditoe süsteemis, teavitab pöördujat ning võtab pöördumise töösse,

3)    tarkvara tarnija kasutab pöördumiste probleemi täpsustamiseks ja lahendamiseks kaughalduse vahendeid või annab lahendusest teada meili teel,

4)    vajadusel rakendatakse kasutajate täiendväljaõpet,

5)    tarkvara tarnija omab tarkvara koodile ettevõttesisest ligipääsu (ei tarni tarkvara kolmandalt osapoolelt) ning omab ajakohaseid arendusvahendeid tagamaks jätkusuutlikku arendust uutele versioonidele, vajadusel koostab plaaniväliseid kiirtäiendusi e. versiooniparandusi.

6)    tarkvara tarnija teeb kättesaadavaks tarkvara versiooniuuendused (Avaliku sektori asutusel – tarkvara kasutajal on uusima versiooni kasutamise õigus kogu lepinguperioodi jooksul).

7)    Tarkvara tarnija kinnitab, et hooldus- ja tugiteenus sisaldab uusima versiooni kasutamise õigust kogu lepinguperioodi jooksul, litsenseerimist, probleemilahendust jm kasutaja nõustamist vastavalt vajadusele hankelepingu perioodi jooksul.