Püsikliendile:
Majandustarkvara Hind Klienditugi Meist Kontakt
Majandustarkvara
Personaliarvestus HRM+
Palgaarvestus
Ärianalüüsi lahendused
 

 

Personalitarkvara HRM+ sobib nii suurtele kui väikestele firmadele.

 

HRM+ personalitarkvara on integreeritud Tresoor Finance ja Corporate palgaarvestusega. Kõik isikuandmed asuvad samas baasis ning on koheselt kättesaadavad nii Tresoor palga- kui finantsarvestustarkvaras.

 

Suurettevõtted koos oma tütarettevõtetega saavad oma töötajate andmed hallata HRM+ personaliandmebaasis läbi kõigi firmade, lepingute andmed on firmakesksed.

Personalitarkvara HRM+ võib kasutada iseseiva programmina või liidestatuna teil kasutuses oleva raamatupidamise- ja palgaprogrammiga ning ka asutuse sisese intranetiga.

 

Tresoori HRM+ kasutama hakates on võimalik kliendi soovil andmete ümberlaadimine mistahes teisest personali andmete haldamise infosüsteemist, kui on olemas juurdepääs infosüsteemi andmebaasile.

 

 

HRM+ personalitarkvara põhipakett sisaldab:

 

- struktuuri ja ametikohtade andmed, sh organisatsiooni struktuuri aruandlus (sh kehtivusajad ning ajalugu).

- töötajate isikuandmed, kontaktid, leibkond, dokumendid, maksuandmed, pildid, haridus ja koolitus, oskused

- koosseisulised ja mittekoosseisulised töötajad, erinevat tüüpi lepingud, astmepalgad, nii lepingu kui ametikoha põhised lisatasud, ametipalga sisemine struktuur, juhendajad ja asendajad, sh muudatuste jälgimine ning ajalugu

- puhkused ja puhkusejäägi arvestamine, töövõimetused, töölähetused, töödistsipliin ja autasud, tööstaaz nii lepingu kui töösuhte põhiselt, eelmised töökohad

- töölepingute ning puhkuse- ja lähetuskäskkirjade tekstide genereerimine andmebaasi sisestatud andmete alusel, töölepingute tekstide muudatuste jälgimine

 

HRM+ spetsiifilised omadused:

 

- lihtne ja kompaktne kasutajaliides, personalitöö põhitegevused ühes aknas

- paindlik ja lihtne süsteemi häälestamine ja sobitamine just kliendi ettevõtte vajadustega, standardhäälestused programmi kiireks kasutusele võtmiseks, hästi optimeeritud andmebaasi struktuur

- õiguste süsteem, mis võimaldab anda kõik õigused ühele personalijuhile või jagada kogu funktsionaalsus erinevate personalitöötajate vahel ning ainult päringute õigustega kasutajate loomisega laiendada HRM+ kasutamist personaliosakonnast väljapoole

- korporatiivne ja samas firmakeskne lähenemine

- hallatavate töötajate jagamine personalitöötajate vahel portfellide abil

- isiku- ja kasutajakesksed meeldetuletused, delegeerimised kasutajale endale, teisele töötajale ja kõigile

- paindlikud raportite generaatorid ning raportivormide salvestamine ja jagamine kasutajate vahel

- puhkuse- ja lähetuskäskkirjade genereerimine ning töölepingu tekstide "intelligentne" haldur

- kogu muutuste ajalugu on jälgitav st andmebaasist ei kustutata kunagi midagi ning vajadusel on näha, kes mida tegi

- HRM+ personalitarkvara sisaldab SQLBase andmebaasitarkvara, mis installeeritakse kliendi poolt määratud arvutisse

 

Kui tekkis huvi, küsi lisa info@tresoor.ee

Küsin lisa!