Püsikliendile:
Majandustarkvara Hind Klienditugi Meist Kontakt
Majandustarkvara
Personaliarvestus
Palgaarvestus
Ärianalüüsi lahendused
 

On terve hulk erinevaid info tarbijaid, ja ka info andjaid. Neile kõigile tuleb luua kontaktpind. Õmblusteta.

Oleme harjunud, et info (andmed) on eraldi tarkvarade „küljes“ ja nende liigutamine on eraldi mahukas töö. Tresoori sõnum on, et seda tööd ei ole vaja teha! See lahendus on juba tehtud, võta ja kasuta!

 

Meie lahendus on valdkondade ülene tarkvara - koondav, sisukas, ülevaatlik. Enamgi veel - rutiinsete toimingute tegemine on juba tarkvarasse sisse ehitatud, automaatne.
Näiteks: inimene võetakse tööle, tema andmed on selle käigus andmebaasi sisestatud ning edaspidi raamatupidamises automaatselt kasutatavad. Rohkem ei pea raamatupidaja tema kontaktandmete, pangakonto numbrite ja muu sellisega tegelema.
Töötajal on koolitused/lähetused, asutusel puhkusegraafik – see andmestik on tööajagraafiku aluseks, neid asju enam eraldi kuskile sisestama ei pea. Programm „teab“, kus keegi töötab ja millise lepinguga just siin asutuses töötab, ka seda, mitu lepingut ja VÕS lepingut tal on. Tööajagraafikusse märgitakse ainult konkreetse kuu tegeliku töötamise muutused (haiguspäevad vmt). Juba eeltäidetud põhjaga töögraafikute andmeid saavad täpsustada asutused ise.
Palgaprogramm omakorda lihtsalt kasutab seda infot.

 

Mis on omavalitsuse suurimaid valdkondi? Haridus. Mida see tähendab? Arvukaid allasutusi, lisaks tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna teenused. Mis sellest omakorda tuleneb? Vajadus esitada suurel arvul müügiarveid ning seda samadele isikutele, kusjuures muutuvad kogused ja/või teenused. Tresoori lahendus sellele vajadusele on: Massarvete genereerimise võimekus ehk nn. Lepingute moodul, kus asutustele on veebiliides, mille kaudu nad saavad üle veebi märkida toidupäevad, sotsiaaltranspordi kasutuse jmt. Kui arved valmis, jõuavad need saajateni Mass-arvete väljastuse toel.

 

Millega on seotud omavalitsuse paljud ostuarved? Energia, kütus, sisse ostetavad kaubad ja teenused. Arved saabuvad paljurealiste e-arvetena, mida on vaja töödelda. Kulud on vaja fikseerida tarbimiskohtade lõikes ning siis veel edasi jagada. Vaja on rakendada riigi raamatupidamise ja KOV enda arvestuse tunnuseid (nt tegevusalad, projektid, objektid, sh sõidukid).
Milline on Tresoori lahendus sellele komplekssele tööle? Vastus koosneb mitmest tarkvaralisest teenusest, mis toimivad nagu ka eelmised, kõik sama ühtse andmepanga peal:
Tresoori e-arvete teenus (RIK baasil); veebipõhine Kinnitusring, Arve mall – mis loob kord ette kirjeldatud reegli järgi lõppkujul jaotatud kuludega lausendi koos dokumendiga. Seejuures tunneb programm ära, ja oskab eristada samalt tarnijalt, kuid eri asutustega seotud ostuarveid ning rakendab vastava malli ehk lausendi loomise „spikri“.

 

Kinnitusring on mahukas veebipõhine teenus, kinnitajate autentimisega, võimalusega dokumente edasi suunata, manuseid avada, ridu jaotada, kinnitada kas korraga või järjest mitme kinnitaja poolt jpm.

 

Ja peamine: Tresoori tarkvara terviksüsteemiga on kaasas kasvamise, laiendamise, tööjaotuse edendamise võimalused.

 

Ning omaette üllatus on seotud eelarvestamise osaga tarkvara süsteemis.
Kui tekkis huvi, küsi lähemalt! :)