Püsikliendile:
Majandustarkvara Hind Klienditugi Meist Kontakt
Majandustarkvara
Personaliarvestus
Palgaarvestus
Ärianalüüsi lahendused
 

Pikaajaline kogemus finantslahenduste arendamisel ja juurutamisel tagab selle, et oleme võimalikest tekkivatest probleemidest teadlikud juba enne, kui need ilmnevad. See-tõttu saame olulisel määral kokku hoida kliendi aega ja raha, suunates protsesse kohe õiges suunas.

 

Iga organisatsiooni põhieesmärk on püüdlemine tegevuse pideva parendamise poole. Enne tarkvara kasutuselevõttu on soovitav suurematel ettevõtetel teha eelanalüüs, mille käigus selgitatakse välja vajadused, soovid ja ootused ning kõrvutatakse neid tarkvara võimalustega.

Mida täpsemalt on eelanalüüs tehtud, seda kindlamad võite olla lõpplahenduse sobivuses.

 

Vajadused määratletakse tähtsuse järjekorras:

 

- kriitilised, ilma milleta ei saa kuidagi

- normaalsed ehk elementaarsed tarkvara võimalused

- võiksid olla ehk nice-to-have

 

Sealhulgas tuleb üle vaadata info liikumine ettevõttes (andmevoogude skeemid), täpsustada võtmeisikute infovajadused (nt vajalikud aruanded, nende esitamise sagedus). Täpsustatakse tarkvara kasutajate rollid ja õigused (kes mida teeb ja mida teha tohib) ning põhilised tööprotsessid.